Lịch sử của nhân loại đã chứng minh rằng sức mạnh của nhân dân là rất to lớn. Một quốc gia mạnh hay yếu trước hết phải xem dân trí của quốc gia đó cao hay thấp. Dân trí cao trước hết thể hiện ở sự am hiểu pháp luật của mỗi người dân. Vậy làm gì để nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết pháp luật cho từng người dân đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Một phương pháp tốt, một chương trình hành động thiết thực nhằm nâng cao dân trí và hiểu biết pháp luật cho nhân dân với một con đường ngắn nhất, hiệu quả cao nhất, sẽ tạo ra những động lực mới để cho đất nước ngàn năm phát triển, ngàn năm vững bền. Đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi của Dự án Sức nước ngàn năm.
Nội dung chính của Dự án Sức nước ngàn năm là hệ thống hóa và chọn lọc ra các văn bản điều chỉnh các quan hệ pháp luật đối với đời sống xã hội của người dân ở cơ sở và được chia theo 4 lĩnh vực là:

 

 • Dân sinh;
 • Y tế, giáo dục, văn hóa;
 • An ninh trật tự;
 • Tư pháp, chính sách xã hội.


Đơn vị tham gia thực hiện dự án:

 • Công ty cổ phần  truyền thông Trường Thành
 • Trường Đại học luật Hà Nội
 • Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Các cơ quan tham gia chỉ đạo và phối hợp:

 • Ban Tuyên giáo Trung ương
 • Bộ Tư pháp
 • Đài Truyền hình Việt Nam


Các sản phẩm của dự án Sức nước ngàn năm:

 • Sách Sức nước ngàn năm bao gồm: "Cẩm nang tra cứu pháp luật trong cuộc sống hằng ngày" và bộ sách "Tình huống pháp luật trong cuộc sống hằng ngày" gồm 04 quyển Dân sinh, Y tế- Giáo dục- Văn hóa, An ninh trật tự, Tư pháp- Chính sách xã hội
 • Gameshow Sức Nước Ngàn Năm.
 • Chương trình Cái Lý Cái Tình trên VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam
 • Chương trình Pháp luật với người dân trên VOV- Đài tiếng nói Việt Nam
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ giải đáp về pháp luật 1900.4728
 • truongthanh
part time jobs in baltimore

 

Bản quyền © 2011 Công ty cổ phần Truyền thông Trường Thành
Liên Hệ: HN:(04)3668.7118 - TP.HCM:(08)3995.8196